News Notices

यहाँ Bangladesh MBBS/BDS को 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 फर्म Free मा भरिन्छ.

By | 2023-06-16T11:41:15+00:00 September 16th, 2019|News Notices|

यहाँ Bangldesh MBBS/BDS को 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 फर्म Free मा भरिन्छ । GPC Nepal Education +977 980-1010300 (Programs: MBBS, BDS, 𝗔. 𝗞𝗲𝘆 𝗡𝗼𝘁𝗲: 1. Online Form Submission Begins on:15-06-2023 2. Online Form Submission Ends on: 30th June 3. Last Date of $100 TT/Swift Bank Voucher Submission: 30th June Weblink:http://foreignstudents.dgme.gov.bd/login http://www.dgme.gov.bd B. 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬: 1. Vaild Passport 2.

अष्ट्रेलियाको पीआर लिन सहयोग गर्ने ४ विषय

By | 2019-11-13T05:18:31+00:00 September 16th, 2019|News Notices|

लबर्न । अष्ट्रेलियामा राम्रो पढाइ तथा करियरको राम्रो अवसर छ । त्यसैले विदेशी विद्यार्थीको संख्या ह्वातै बढीरहेको छ । यहाँ आउने विद्यार्थीहरुले आफ्नो सुनिश्चित भविष्यको लागी पीआर लिन चाहन्छन्। पीआरको लागी आवश्यक मापदण्ड संगै विद्यार्थीले पढेको विषयले पनि प्रभाव पार्छ । पीआरको लागी मूख्यत: यी विषयलाई प्राथमिकता दिइन्छ : १. नर्सिङ्ग अष्ट्रेलियामा नर्सको माग अत्यधिक छ